Spring til indhold

Trivsel er at være velbefindende og have følelsen af overskud, gåpåmod, handlekraft samt finde glæde ved livet.  

Langt de fleste mennesker oplever i løbet af livet fraværet af disse følelser enten i deres arbejdsliv eller i privatlivet. Det er gerne sådan at den ene ting påvirker den anden, for vi er hele mennesker, som påvirkes af, alt det der er omkring os.  

Der investeres i erhvervslivet mere og mere i tiltag, som skal effektivisere driften og mindre i, hvordan den enkelte medarbejders generelle trivsel er.  

Jeg oplever ofte, at de trivselstiltag der gøres, primært har til formål først og fremmest, at få driften optimeret. Dette gøres ved, at hyre en konsulent ind, som over en kortere eller længere periode laver forskellige øvelser med medarbejderne i deres forskellige teams eller grupper. Dette giver kortvarige resultater og koster en formue, for der er ingen der har set på, hvad der har værdi for den enkelte medarbejder og hvordan dette kan intrigeres til en helhed.

Vores arbejde skal være et, som vi finder glæde ved og som giver os energi. Vi skal have lyst til, at tage af sted om morgenen, for kun på den måde skabes lysten til, at yde vores bedste og give lidt ekstra når det kræves.  

Det er min klare overbevisning, at trivsel på arbejdspladserne skal tage udgangspunkt i den enkelte uanset, hvilken titel og funktion der haves, for det er vidt forskelligt, hvad mennesker oplever som udfordrerne, og hvad der skaber balance og dermed trivsel.  

Det at alle på en arbejdsplads, eller i en afdeling inklusive ledelsen deltager i et trivselsforløb, skaber et fælles fundament for hele arbejdspladsen, en følelse af, at arbejde i fællesskab og i samme retning trods forskellige funktioner. Det skaber værdi for den enkelte og arbejdspladsen.

Vi er forskellige og lever ud fra hver vores overbevisninger.

Lær at se tingene fra forskellige perspektiver og dermed opnå en forståelse for hinanden, ved at fokusere på styrker frem for svagheder.  

Eksempel på et trivselsforløb

Individuelle samtaler med medarbejderne og ledelse. 

Sundhedstjek af alle involverede.

To oplæg
1. Trivsel som menneske i alle livets sammenhænge.
(Hvorfor er det så vigtigt, at vi trives på vores arbejde) 
2. Hvordan arbejder vi sammen ind i det fælles tredje med respekt for hinandens forskelligheder.

Vores arbejde skal være et, vi finder glæde ved og som giver os energi. Vi skal have lyst til at tage afsted om morgenen, for kun på den måde skabes lysten til at yde vores bedste og give lidt ekstra når det kræves.

Praksisnær supervision indenfor sundhedssektoren 

Jeg har gennem mange år arbejdet som centersygeplejerske og kender derfor til mange af de udfordringer, der følger med arbejdet i primærsektoren.  

Når mennesker skal hjælpe andre mennesker, så bruger de sig selv til at regulere med og det kan føre til udmattelse, som kan frembringe blandt andet forrådelse. Når først vi er blevet trætte, eller en opgave er blevet uoverskuelig, kan det være svært, at få øje på løsningerne og træffe de gode beslutninger. Her kan jeg bidrage med friske øjne og hjælpe medarbejderne til, at se muligheder frem for begrænsninger.  

Et udsnit af det jeg kan tilbyde: 

  • Supervision af teams ift. specifikke udfordringer teamet eller plejen.
  • Supervision af den enkelte medarbejder, hvor jeg går med som observatør i plejen og efterfølgende coacher på de udfordringer medarbejderen oplever, med fokus på de ting der fungerer og frisættelse af medarbejderens egne ressourcer.
  • Optimering af arbejdsgange og bedste praksis rutiner i samarbejde med personale og ledelse.
  • Afholdelse af syge/fraværssamtaler, for at skabe tryghed og ro for medarbejderen.
  • Afholdes af offboarding samtaler – for at skabe et trygt rum for den der rejser og for at sikre en brugbar feedback til ledelsen.
  • Kontakt mig omkring det der udfordrer, så finder vi sammen ud af, hvordan jeg bedst hjælper jer.

Konsulent til varetagelse af: 

  • Syge/fraværssamtaler inkl. efterfølgende tilbagemelding til ledelsen. 
  • Fratrædelsessamtaler/offboarding inkl. efterfølgende tilbagemelding til ledelsen.  
  • Løbende trivsels samtaler/coaching ved samarbejdsudfordringer.  
  • Trivsels samtaler / coaching ved omstruktureringer m.m. 

Når vi ikke er omhyggelige i vores kommunikation,
går budskaber tabt.